W naszym żłobku każde dziecko ma zagwarantowane BEZPŁATNIE ZAJĘCIA ADAPTACYJNE. 

OFERUJEMY:

PAKIET MIESIĘCZNY:

Pakiet dla dzieci – czesne na 2022 r. za jeden miesiąc pobytu dziecka w żłobku wynosi:

 • Pakiet 1: 850,00 zł (10h dziennie) dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Władysławów oraz gmin ościennych. Pakiet zawiera:
  • Całodzienną (10h) opiekę miesięczną nad dzieckiem
  • Zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe
  • Napoje
 • Pakiet 2: 650,00 zł (5h dziennie) dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Władysławów oraz gmin ościennych. Pakiet zawiera:
  • Miesięczna opieka nad dzieckiem przez 5 godzin dziennie
  • Zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe
  • Napoje

Każda rozpoczęta godzina poza wykupionym pakietem wynosi 20,00 zł.

WPISOWE

Wpisowe wynosi 200,00 zł za jeden rok. 

Wpisowe obejmuje:
– wyprawkę maluszka (ręcznik, śliniak, materiały kosmetyczno-higieniczne z wyłączeniem pampersów, materiały plastyczne)
– ubezpieczenie NNW

UWAGA!
Wpłata wpisowego jest bezzwrotna i równoznaczna z podpisaniem umowy przedwstępnej.